Osivárska firma v okres Piešťany

Spoločnosť Granelam vznikla v roku 2016 zmenou právnej formy z poľnohospodárskeho družstva „Pokrok“ so sídlom v Ostrove okres Piešťany.

Na našich 1 400ha pestujeme prevažne kukuricu siatu, slnečnicu ročnú, repku olejnú a hustosiate obiloviny.Svojim komoditám pridávame hodnotu množiteľskými porasty. Ako osivársky podnik produkujeme osivá hustosiatych obilovín, ale v neposlednom rade množíme hybridné osivá kukurice pre Nemeckú spoločnosť KWS.

Ťahúňom spoločnosti je finalizácia kukuričných osív z viac ako 2 000ha výmery od množiteľov z celého Západného Slovenska. V osivovom závode sa množiteľský materiál po sušení, kalibrácii, morení a vrecovaní následne expeduje do krajín Strednej Európy.

Pri výrobe osív vzniká biologický odpad vo forme kukuričných oklaskov. Tie následne moržujeme a spolu s prírodným lepidlom lignínom lisujeme do palivových brikiet.

Ako sesterská firma je pôsobí spoločnosť Radvaň so sídlom v Novej Bošáci. Horskú oblasť s takmer 700ha využívame na spásanie ekologickým mäsovým dobytkom Charolasi. Oblasť je známa svojimi vzácnymi biotopmi orchideových lúk, ktoré sa snažíme rozšíriť likvidáciou zárastov náletových drevín.

Znakom profesionality spoločnosti sú viaceré ocenenia získané zo súťaže Top Agro. Medzi poľnohospodárskymi družstvami manažment získal prvé miesto za rok 2009, 2010, 2014, 2015. Za revitalizáciu ovčieho plemena pôvodná valaška podnik získal v rokoch 2013, 2014 a 2015 na celoslovenskej súťaži Agrokomplex zlatý kosák. V neposlednom rade by sa nemalo zabudnúť na ocenenie od ministerstva poľnohospodárstva za všeobecný prínos pre Slovenské poľnohospodárstvo.

Granelam

Ostrov Granelam