Osivá hustosiatych obilovínDostali ste sa na stránku osív pšenice ozimnej. Ponúkame vám široký sortiment pšenice ozimnej do rôznych klimatických podmienok s výbornými ukazovateľmi stability, úrodovosti, kalivitatývnymi parametrami a aj odolnosti voči chorobám.

Kvalita osiva je overená dlhoročnými skúsenosťami a garantovaná aj certifikátom kvality STN EN ISO  9001.

Balenie osív: BIG – BAG 500-1000kg    Moridlo: Redigo Pro  alebo podľa požiadavky.

Veríme, že si zo sortimentu vyberiete odrody vhodné do Vašich prírodných podmienok. Doporučujeme Vám aby ste sa pre včasné zabezpečenie osív pšenice obrátili na naše kontaktné čísla a osoby.

 

 

PŠENICA OZIMNÁ

Genius - osivá

Osivá- pšenica mäkká Genius

GENIUS

PRVOTRIEDNY POMER KVALITY A ÚRODY

 • stredne skorá až poloneskorá odroda, dosahuje veľmi vysoké výnosy pri dosiahnutí najvyššej pekárenskej kvality „E+“
 • ďalšou prednosťou odrody je aj veľmi dobrá odolnosť voči mrazu a zime, dobrý zdravotný stav
 • termín sejby – podľa výrobných oblastí – od polovici septembra do prvého týždňa novembra
 • skorá sejba nie je príliš vhodná
 • vhodná aj pre extenzívnejšie podmienky
 • vykazuje vysokú toleranciu k rôznym pôdno-klimatickým podmienkam

 

 

VIRIATO

NAJDROBNEJŠIA OSINATKA

 • veľmi skorá osinatá odroda po ktorej ostáva najmenej slamy
 • je vhodná do všetkých výrobných oblastí, v intenzívnych podmienkach je dôležitá N výživa
 • neodporúča sa pestovať po kukurici na zrno
 • zrno je stredné až väčšie, stabilná a vysoká objemovú hmotnosť a pádové číslo
 • úrodu tvorí hustotou porastu, veľmi dobre odnožuje a dá sa počítať s nižším výsevom

 

EVINA

Evina osivá


Osivá Evina

VEĽMI VYSOKÁ OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ, VYSOKÝ OBSAH N-LÁTOK

 • odroda s vysokým úrodovým potenciálom
 • prémiová potravinárska kvalita E, veľmi vysoká objemová hmotnosť, vysoký obsah N látok.
 • bezosinatá stredne skorá, plastická odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí
 • stredne vysoké rastliny s dobrou odolnosťou voči poliehaniu rastliny veľmi dobre prezimujú
 • vynikajúci zdravotný stav vysoká odolnosť voči fuzariózam v klase, bieloklasosti, septórioze pliev a múčnatke trávovej v klase
 • vysoká odolnosť voči múčnatke trávovej, hrdzi pšeničnej a plevovej
 • stredná odolnosť voči septoriózam na listoch
 • výsevok 3,5-4,5 MKS/ha

 

 

 

 

Osivá

Osivá Pšenica mäkká ozimná RGT Rebel

RGT – REBEL

ŠPECIALITA PO OBILNINE

 • poloneskorá odroda na krátkom steble s krásnym dlhým klasom
  zdravá „A“ pšenica pre veľmi vysoké a stabilné úrodyste
 • vynikajúca odolnosť proti poliehaniu
 • klasový typ vysoký počet zŕn v klase
 • vyniká výborným zdravotným stavom – má vynikajúcu odolonosť proti blolamu, múčnatke a hrdziam
 • prednosťou je sejba po kukurici, obilovine a je vhodná aj pre neskorú sejbu
 • výsevok – 3,5 – 4,5 MKS/ ha

 

 

 

 

 LG MAGIRUS 

NAJVÝHODNEJŠIE ÉČKO V NEMECKU

Magirus -pšenica ozimná

 •  intenzívna, stredneskorá odroda, s „E“ potravinárskou kvalitou
 • najvýhodnejšie Éčko v Nemecku
 • vyniká vysoko odolnosťou voči mrazu
 • vysokou HTZ
 • klasový typ pšenice
 • dobrá odolnosť voči
 • dobrá odolnosť voči fuzáriám v klase , múčnatke
 • odroda je dobrá do všetkých výrobných oblastí
 • vhodná aj pre neskorší termín sejby

 

DAGMAR(novinka)

Dagmar – pšenica ozimná

 • veľmi plastická odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí. Vhodná aj do suchších lokalít.
 • nenáročná na predplodinu dá sa pestovať aj po kukurici na zrno.
 • zdravá odroda, najlepšie hodnotená z pohľadu mikotoxínov v zrne. Preto je aj overená v pestovaní po kukurici .
 • vďaka hlbokému a silnému koreňu odoláva chorobám koreňa
 • najpestovanejšia „A“ pšenica v Čechách.
 • skorá odroda s výbornou odolnosťou voči chladu,.
 • výborná odolnosť voči poliehaniu.
 • v parametroch vyniká s výbornou objemovou hmotnosťou.

 

 

KERAMIK (novinka)

PŠENICA VOHDNÁ AJ DO TEPLÝCH A PRÍSUŠKOVÝCH OBLASTÍ.

Keramik -pšenica ozimná

 •  Stredne skorá odroda (rovnako ako  Genius)
 • Vysoký výnos vo všetkých výrobných oblastiach – najlepšie výsledky dosahuje v KVO
 • Veľmi dobre odnožuje. Ideálne dosahuj 650klasov na meter štvorcový.
 •  „A“ pšenica s dobrými potravinárskymi parametrami
 •  Výrobný zdravotný stav. V skúškach bez ošetrenia prekonal kontrolu o 12%. V intenzívnych pokusoch dosiahol úrodu až 14, 04t
 • Odporúčame strednú dávku regulátorov rastu, aplikáciu fungicídu proti klasovým a listovým chorobám a dostatočnú výživu N ako aj kvalitatívne prihnojenie.

 

MOCCA

Mocca- Pšnica ozimná

NAJÚRODNEJŠIA KEKSÍKOVÁ PŠENICA

 • Dosahuje vynikajúce výnosy vo všetkých výrobných oblastiach( Okres Piešťany 9,3t/ha; Okres Galanta 10t/ha). V pokusoch dosahuje výnos až 14,5t/ha.
 • Najpestovanejšia kŕmna odroda pšenice v ČR.
 • Vhodná aj do suchších regiónov, znesie aj neskoršiu sejbu, vysoká zimuvzdornosť.
 • Stredneneskorá bezosinatá odroda, odolá voči poliehaniu
 • Exkluzívny zdravontný stav, rezistentná voči virózam, klasovým chorobám, vírusovej zakrpatenosti pšenice, tiež odolná voči hrdzi aj voči listovým škvrnitostiam.
 • Vďaka mäkkému endospermu je vhodná na kŕmne účely a na výrobu oblátok.

 

 

LUBICA 

VYSOKÁ KVALITA NA ÚROVNI ŠPALDOVEJ PŠENICE – BEZ POTREBY ODPLEVOVANIA

Osivá

Lubica Pšenica pološpaldová

 • Prvý slovenský kríženec pšenice letnej ozimnej
 • neskorá odroda, vysokého vzrastu. Klas má tvar polokyjakovitý, dlhý, riedky
 • PS Lubica má veľmi vysoký obsah dusíkatých látok a lepku. Číslo poklesu má vysoké a stabilné.
 • Odolnosť proti listovým škvrnitostiam, klasovým chorobám, hrdzi pšenicovej múčnatke a fuzáriu
 • Vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.
 • Odporučený výsevok je 4,5 – 5 mil. Klíčivých zŕn na ha – podľa výrobnej oblasti.

 

 

JAČMEŇ OZIMNÝ – SLADOVNÍCKY 

CASANOVA

NAJPESTOVANEJŠIA ODRODA OZIMNÉHO JAČMEŇA NA SLOVENSKU

 • Sladovnícka odroda preferovaná všetkými sladovňami na Slovensku a ako sladovnícka odroda sa rozvíja aj na Balkáne
 • Prednosťami odrody je výnos, tvorba odnoží a objemová hmotnosť
 • Casanova má výborný zdravotný stav, je odolná voči hnedým škvrnitostiam a hrdzi jačmennej
 • Odroda je vhodná do všetkých výrobných oblastí, dá sa pestovať aj po obilnine
 • Výsevok 3,5-4 MKS /ha v agronomickom termíne podľa výrobnej oblasti

 

 

JAČMEŇ JARNÝ

 

 

Overture

Overture – jačmeň jarný

OVERTURE

PERSPEKTÍVA PRE VŠETKY SLADOVNE

 • Stredne neskorá odroda s vysokou odnožovacou schopnsťou
 • Vhodné do všetkých výrobných oblastí, kde dosahuje vysoký výnos zrna a výnos predného zrna
 • Odroda s výberovou sladovníckou kvalitou
 • Je preferovaná všetkými sladovňami na Slovensku a taktiež v zahraničí
 • Odroda odolná voči múčnatke trávovej, veľmi dobá odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej
 • Odroda s najväčším obsahom extraktu

 

TANGO

PERSPEKTÍVA S NADPRIEMERNÝM VÝNOSOM

 • Tango je čerstvo zaradené na Zelenej listine v spoločnosti Heineken a v prevádzkovom skúšaní Lycos -Trnavské sladovne a Sladovňa, Michalovce
 • Odroda s najvyšším možným kvalitatívnym hodnotením – vysoká extraktívnosť pri optimálnom obsahu dusíkatých látok v zrne, vysoký stupeň prekvasenia a nízky obsah betaglukánov
 • Veľké zrno s vysokou HTZ
 • Veľmi dobre odoláva poliehaniu a je takmer rezistentná proti múčnatke trávovej (gén mol)

 

 

PŠENICA JARNÁ

IS DURANEGRA 

Duranegra

Duranegra – pšenica jarná

Nadpriemerná stabilita úrod s vysokým potenciálom

 

 • Stredne skorá krátkosteblová odroda jarnej tvrdej pšenice
 • Vysoký úrodový potenciál
 • Vysoká cestovinárska akosť s dobrou stabilitou
 • Odroda je vhodná na pestovanie v KVO a RVO
 • Odroda potrebuje úrodné pôdy a dobrý vodný režim, vyžaduje dobrú prípravu osivového lôžka a skorý termín sejby
 • Najlpešími predplodinami sú repka ozimná, strukoviny, zemiaky, cukrová repa a kukurica na siláž