Osivá hustosiatych obilovín 

 

PŠENICA OZIMNÁ – TVRDÁ

IS FORTIDUR

NAJKVALITNEJŠIA SEMOLINA Z TVRDÝCH PŠENÍC

 • Tvrdá pšenica slovenského šľachtenia, registrovaná v roku 2019
 • prednosťou odrody je vysoká kvalita
  • úrodový potenciál až 11,5t
  • najvyšší podiel žltých pigmentov z pomedzi tvrdých pšeníc
  • vysoká sklovitosť aj v zhoršených podmienkach
 • Vhodná na pestovanie v KVO, neodporúča sa pestovať po kukurici pre vyššiu náchylnosť na napadnutie fuzáriami
 • Stredne neskorá odroda
 • Výborná odnožovacia schopnosť

 

 

PŠENICA OZIMNÁ

Genius - osivá

Osivá- pšenica mäkká Genius

GENIUS

PRVOTRIEDNY POMER KVALITY A ÚRODY

 • Stredne skorá až poloneskorá odroda, dosahuje veľmi vysoké výnosy pri dosiahnutí najvyššej pekárenskej kvality „E+“
 • Ďalšou prednosťou odrody je aj veľmi dobrá odolnosť voči mrazu a zime, dobrý zdravotný stav
 • Termín sejby – podľa výrobných oblastí – od polovici septembra do prvého týždňa novembra
 • Skorá sejba nie je príliš vhodná
 • Vhodná aj pre extenzívnejšie podmienky
 • Vykazuje vysokú toleranciu k rôznym pôdno-klimatickým podmienkam

 

 

AVENUE

NAJSKORŠIA PŠENICA

avenue

Osivá- pšenica mäkká Avenue

 • Najskoršia pšenica na Slovensku a zároveň jedna z najviac pestovaných odrôd na Slovensku
 • V roku 2023 dosiahla v Granelame úrodu 8,9t/ha
 • Jedna z najvýnosnejších odrôd nenáročných na pestovanie
 • Má výborné odnožovacie schopnosti a je odolná voči poliehaniu
 • Vďaka svojej skorosti unikne letným suchám a zachová si potravinárske parametre
 • Ideálna predplodina pre repku

 

 

 

 

 

AIRBUS 

Pšenica ozimná Airbus

VEĽMI SKORÁ OSINATKA

 • Veľmi skorá osinatá pšenica s vysokým úrodovým potenciálom aj počas sucha
 • Potravinárskou kvalitou sa radí do „E“ sortimentu
 • Vzniká veľmi dobrým zdravotným stavom, odolnosťou voči hrdyziam na listoch a klasoch, fuzáriám v klasoch
 • Rajonizácia – mimoriadne vhodná odroda kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti
 • Termín sejby – vzhľadom ku skorosti – doporučujeme skoršie termíny sejby
 • Odolná voči poliehaniu

 

 

 

CENTURION 

VYSOKÝ ÚRODOVÝ POTENCIÁL AJ V EXTRÉMNYCH PODMIENKACH

 • Skorá osinatka A kvality
 • Má veľmi dobrý zdravotný stav, odolná voči múčnatke a hrdzi plevovej, vhodná aj do ekologického poľnohospodárstva
 • Nadpriemerné úrody aj v oblastiach s tlakom zvery
 • Vhodná do suchých a ľahkých pôd
 • Odnoživý typ pšenice s vysokou HTZ
 • Má nízku slamu čím je odolná voči poliehaniu

 

 

JOHNSON 

ŠPIČKOVÉ VÝNOSY V KŔMNEJ KVALITE

 • Mimoriadne zdravý list s veľmi veľkou listovou plochou
 • Nemá vyslovené nároky na pestovanie, je tolerantný k skorým aj neskorým sejbám
 • Tvorí stredne dlhý až dlhý klas s veľkým počtom zŕn
 • Plastická odroda, vhodná do ľahších piesčitých pôd a suchších lokalít
 • Vhodná na extenzívne pestovanie, ale špičkové výnosy aj pri intenzívnej starostlivosti

 

 

VIRIATO

NAJDROBNEJŠIA OSINATKA

 • Veľmi skorá osinatá odroda po ktorej ostáva najmenej slamy
 • Je vhodná do všetkých výrobných oblastí, v intenzívnych podmienkach je dôležitá N výživa
 • Neodporúča sa pestovať po kukurici na zrno
 • Zrno je stredné až väčšie, stabilná a vysoká objemovú hmotnosť a pádové číslo
 • Úrodu tvorí hustotou porastu, veľmi dobre odnožuje a dá sa počítať s nižším výsevom

 

 

Osivá

Osivá Pšenica mäkká ozimná RGT Rebel

RGT – REBEL

ŠPECIALITA PO OBILNINE

 • Poloneskorá odroda na krátkom steble s krásnym dlhým klasom
  zdravá „A“ pšenica pre veľmi vysoké a stabilné úrodyste
 • Vynikajúca odolnosť proti poliehaniu
 • KLlasový typ vysoký počet zŕn v klase
 • Vyniká výborným zdravotným stavom – má vynikajúcu odolonosť proti blolamu, múčnatke a hrdziam
 • Prednosťou je sejba po kukurici, obilovine a je vhodná aj pre neskorú sejbu
 • Výsevok – 3,5 – 4,5 MKS/ ha

 

 

 LG MAGIRUS 

NAJVÝHODNEJŠIE ÉČKO V NEMECKU

Magirus -pšenica ozimná

 •  Intenzívna, stredneskorá odroda, s „E“ potravinárskou kvalitou
 • Najvýhodnejšie Éčko v Nemecku
 • Vyniká vysoko odolnosťou voči mrazu
 • Vysokou HTZ
 • Klasový typ pšenice
 • Dobrá odolnosť voči
 • Dobrá odolnosť voči fuzáriám v klase , múčnatke
 • Odroda je dobrá do všetkých výrobných oblastí
 • Vhodná aj pre neskorší termín sejby

 

DAGMAR

Dagmar – pšenica ozimná

 • Veľmi plastická odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí. Vhodná aj do suchších lokalít.
 • Nenáročná na predplodinu dá sa pestovať aj po kukurici na zrno.
 • Zdravá odroda, najlepšie hodnotená z pohľadu mikotoxínov v zrne. Preto je aj overená v pestovaní po kukurici .
 • Vďaka hlbokému a silnému koreňu odoláva chorobám koreňa
 • Najpestovanejšia „A“ pšenica v Čechách.
 • Skorá odroda s výbornou odolnosťou voči chladu,.
 • Výborná odolnosť voči poliehaniu.
 • V parametroch vyniká s výbornou objemovou hmotnosťou.

 

 

KERAMIK

PŠENICA VOHDNÁ AJ DO TEPLÝCH A PRÍSUŠKOVÝCH OBLASTÍ.

Keramik -pšenica ozimná

 •  Stredne skorá odroda (rovnako ako  Genius)
 • Vysoký výnos vo všetkých výrobných oblastiach – najlepšie výsledky dosahuje v KVO
 • Veľmi dobre odnožuje. Ideálne dosahuj 650klasov na meter štvorcový.
 •  „A“ pšenica s dobrými potravinárskymi parametrami
 •  Výrobný zdravotný stav. V skúškach bez ošetrenia prekonal kontrolu o 12%. V intenzívnych pokusoch dosiahol úrodu až 14, 04t
 • Odporúčame strednú dávku regulátorov rastu, aplikáciu fungicídu proti klasovým a listovým chorobám a dostatočnú výživu N ako aj kvalitatívne prihnojenie.

 

 

 LG MOCCA

Mocca- Pšnica ozimná

NAJÚRODNEJŠIA KEKSÍKOVÁ PŠENICA

 • Dosahuje vynikajúce výnosy vo všetkých výrobných oblastiach( Okres Piešťany 9,3t/ha; Okres Galanta 10t/ha). V pokusoch dosahuje výnos až 14,5t/ha.
 • Najpestovanejšia kŕmna odroda pšenice v ČR.
 • Vhodná aj do suchších regiónov, znesie aj neskoršiu sejbu, vysoká zimuvzdornosť.
 • Stredneneskorá bezosinatá odroda, odolá voči poliehaniu
 • Exkluzívny zdravontný stav, rezistentná voči virózam, klasovým chorobám, vírusovej zakrpatenosti pšenice, tiež odolná voči hrdzi aj voči listovým škvrnitostiam.
 • Vďaka mäkkému endospermu je vhodná na kŕmne účely a na výrobu oblátok.

 

 

 PS LUBICA 

VYSOKÁ KVALITA NA ÚROVNI ŠPALDOVEJ PŠENICE – BEZ POTREBY ODPLEVOVANIA

Osivá

Lubica Pšenica pološpaldová

 • Prvý slovenský kríženec pšenice letnej ozimnej
 • neskorá odroda, vysokého vzrastu. Klas má tvar polokyjakovitý, dlhý, riedky
 • PS Lubica má veľmi vysoký obsah dusíkatých látok a lepku. Číslo poklesu má vysoké a stabilné.
 • Odolnosť proti listovým škvrnitostiam, klasovým chorobám, hrdzi pšenicovej múčnatke a fuzáriu
 • Vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.
 • Odporučený výsevok je 4,5 – 5 mil. Klíčivých zŕn na ha – podľa výrobnej oblasti.

 

 

JAČMEŇ OZIMNÝ – SLADOVNÍCKY 

MARYSELL

VEĽMI SKORÁ DVOJRADOVÁ ODRODA

 • V prevádzkovom overovaní spoločnosti Heineken
 • Dvojradový sladovnícky jačmeň v vysokou HTZ a vysokým podielom
 • Pri vysokých úrodách dosahuje výborné kvalitatívne parametre
 • Veľmi skorá odroda s vysokou odnoživosťou

 

JAČMEŇ JARNÝ

 

Overture

Overture – jačmeň jarný

OVERTURE

PERSPEKTÍVA PRE VŠETKY SLADOVNE

 • Stredne neskorá odroda s vysokou odnožovacou schopnsťou
 • Vhodné do všetkých výrobných oblastí, kde dosahuje vysoký výnos zrna a výnos predného zrna
 • Odroda s výberovou sladovníckou kvalitou
 • Je preferovaná všetkými sladovňami na Slovensku a taktiež v zahraničí
 • Odroda odolná voči múčnatke trávovej, veľmi dobá odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej
 • Odroda s najväčším obsahom extraktu

 

TANGO

PERSPEKTÍVA S NADPRIEMERNÝM VÝNOSOM

 • Tango je čerstvo zaradené na Zelenej listine v spoločnosti Heineken a v prevádzkovom skúšaní Lycos -Trnavské sladovne a Sladovňa, Michalovce
 • Odroda s najvyšším možným kvalitatívnym hodnotením – vysoká extraktívnosť pri optimálnom obsahu dusíkatých látok v zrne, vysoký stupeň prekvasenia a nízky obsah betaglukánov
 • Veľké zrno s vysokou HTZ
 • Veľmi dobre odoláva poliehaniu a je takmer rezistentná proti múčnatke trávovej (gén mol)

 

TOSCA

VYSOKÝ VÝNOS A ŠPIČKOVÁ KVALITA

 • Nakupovaná a žiadaná sladovňami Lycos- Trnavské sladovne, spol s.r.o.  a Heineken Slovenské Sladovne a.s.  v prevádzkovom skúšaní Plzeňský Prazdroj, a.s.
 • Výborný zdravotný stav, odporúča sa intenzívne pestovanie
 • Odolná voči poliehaniu
 • Odroda s výbornou sladovníckou kvalitou- veľmi vysoký extrakt a najvyšší stupeň prekvasenia

 

PŠENICA JARNÁ

IS DURANEGRA 

Duranegra

Duranegra – pšenica jarná

Nadpriemerná stabilita úrod s vysokým potenciálom

 

 • Stredne skorá krátkosteblová odroda jarnej tvrdej pšenice
 • Vysoký úrodový potenciál
 • Vysoká cestovinárska akosť s dobrou stabilitou
 • Odroda je vhodná na pestovanie v KVO a RVO
 • Odroda potrebuje úrodné pôdy a dobrý vodný režim, vyžaduje dobrú prípravu osivového lôžka a skorý termín sejby
 • Najlepšími predplodinami sú repka ozimná, strukoviny, zemiaky, cukrová repa a kukurica na siláž