Osivá hustosiatych obilovínDostali ste sa na stránku osív pšenice ozimnej. Ponúkame vám široký sortiment pšenice ozimnej do rôznych klimatických podmienok s výbornými ukazovateľmi stability, úrodovosti, kalivitatývnymi parametrami a aj odolnosti voči chorobám.

Kvalita osiva je overená dlhoročnými skúsenosťami a garantovaná aj certifikátom kvality STN EN ISO  9001.

Balenie osív: BIG – BAG 500-1000kg    Moridlo: Vitavax 2000, alebo podľa požiadavky.

Veríme, že si zo sortimentu vyberiete odrody vhodné do Vašich prírodných podmienok. Doporučujeme Vám aby ste sa pre včasné zabezpečenie osív pšenice obrátili na naše kontaktné čísla a osoby.

Jozef Jankech 

 

 

PŠENICA OZIMNÁ

Genius - osivá

Osivá- pšenica mäkká Genius

GENIUS

PRVOTRIEDNY POMER KVALITY A ÚRODY

 • stredne skorá až poloneskorá odroda, dosahuje veľmi vysoké výnosy pri dosiahnutí najvyššej pekárenskej kvality „E+“
 • ďalšou prednosťou odrody je aj veľmi dobrá odolnosť voči mrazu a zime, dobrý zdravotný stav
 • termín sejby – podľa výrobných oblastí – od polovici septembra do prvého týždňa novembra
 • skorá sejba nie je príliš vhodná
 • vhodná aj pre extenzívnejšie podmienky
 • vykazuje vysokú toleranciu k rôznym pôdno-klimatickým podmienkam

 

 

 

EVINA

Evina osivá


Osivá Evina

VEĽMI VYSOKÁ OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ, VYSOKÝ OBSAH N-LÁTOK

 • odroda s vysokým úrodovým potenciálom
 • prémiová potravinárska kvalita E, veľmi vysoká objemová hmotnosť, vysoký obsah N látok.
 • bezosinatá stredne skorá, plastická odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí
 • stredne vysoké rastliny s dobrou odolnosťou voči poliehaniu rastliny veľmi dobre prezimujú
 • vynikajúci zdravotný stav vysoká odolnosť voči fuzariózam v klase, bieloklasosti, septórioze pliev a múčnatke trávovej v klase
 • vysoká odolnosť voči múčnatke trávovej, hrdzi pšeničnej a plevovej
 • stredná odolnosť voči septoriózam na listoch
 • výsevok 3,5-4,5 MKS/ha

 

 

 

JUDITA

Judita – pšenica ozimná

KVALITNÁ, VÝNOSNÁ A ODOLNÁ VOČI ZIME

 • odroda so stabilnou a špičkovou pekárenskou kvalitou E/A
 • jedna z najskorších odrôd v sortimente
 • výborný zdravotný stav, odolná voči hospodárskym chorobám aj hrdzi pšenicovej
 • za posledné tri roky najvýnosnejšia „áčková“ odroda na Slovensku aj v Čechách
 • veľmi dobré hodnotenia kvality, stabilné hodnoty Zelenyho testu a objemu pečiva, vysoká objemová hmotnosť, stabilné pádové číslo, vysoký obsah N-látok.
 • vhodná do všetkých výrobných oblastí
 • odporučený výsevok je 4,5 – 5 mil. Klíčivých zŕn na ha – podľa výrobnej oblasti.
 • vhodná aj na pestovanie po obilnine

 

Osivá

Osivá Pšenica mäkká ozimná RGT Rebel

RGT – REBEL (Novinka)

ŠPECIALITA PO OBILNINE

 • poloneskorá odroda na krátkom steble s krásnym dlhým klasom
  zdravá „A“ pšenica pre veľmi vysoké a stabilné úrodyste
 • vynikajúca odolnosť proti poliehaniu
 • klasový typ vysoký počet zŕn v klase
 • vyniká výborným zdravotným stavom – má vynikajúcu odolonosť proti blolamu, múčnatke a hrdziam
 • prednosťou je sejba po kukurici, obilovine a je vhodná aj pre neskorú sejbu
 • výsevok – 3,5 – 4,5 MKS/ ha

 

 

 

 

ATHLON „E“ (Novinka)

Pšenica ozimná – Athlon E

ODBORNÍK NA SUCHO A ĽAHKÉ PÔDY

 • skorá odroda nízkeho vzrastu s excelentným zdravotným stavom
 • stabilné vysoké úrody i v teplejších a studenších oblastiach
 • veľmi vysoký obsah bielkovín a vysoká kvalita lepku
 • má výbornú pekárenskú kvalitu „E“
 • výsevok 4,0- 1,8 MKS/ ha

 

 

 

 

 LG MAGIRUS (Novinka)

NAJVÝHODNEJšIE ÉČKO V NEMECKU

Magirus -pšenica ozimná

 •  intenzívna, stredneskorá odroda, s „E“ potravinárskou kvalitou
 • najvýhodnejšie Éčko v Nemecku
 • vyniká vysoko odolnosťou voči mrazu
 • vysokou HTZ
 • klasový typ pšenice
 • dobrá odolnosť voči
 • dobrá odolnosť voči fuzáriám v klase , múčnatke
 • odroda je dobrá do všetkých výrobných oblastí
 • vhodná aj pre neskorší termín sejby

 

 

AIRBUS (Novinka)

Pšenica ozimná – Airbus

 

NAJKRAJŠÍ OSINATÝ KLAS

 • veľmi skorá osinatá pšenica s vysokým úrodovým potenciálom
 • potravinárskou kvalitou sa radí do „E“ sortimentu
 • vzniká veľmi dobrým zdravotným stavom, odolnosťou voči hrdziam na listoch a klasoch, fuzáriám v klasoch
 • rajonizácia – mimoriadne vhodná odroda kukuričnej a repárskej výrobnej oblasti
 • termín sejby – vzhľadom ku skorosti – doporučujeme skoršie termíny sejby

 

LUBICA 

VYSOKÁ KVALITA NA ÚROVNI ŠPALDOVEJ PŠENICE – BEZ POTREBY ODPLEVOVANIA

Osivá

Lubica Pšenica pološpaldová

 • Prvý slovenský kríženec pšenice letnej ozimnej
 • neskorá odroda, vysokého vzrastu. Klas má tvar polokyjakovitý, dlhý, riedky
 • PS Lubica má veľmi vysoký obsah dusíkatých látok a lepku. Číslo poklesu má vysoké a stabilné.
 • Odolnosť proti listovým škvrnitostiam, klasovým chorobám, hrdzi pšenicovej múčnatke a fuzáriu
 • Vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.
 • Odporučený výsevok je 4,5 – 5 mil. Klíčivých zŕn na ha – podľa výrobnej oblasti.

 

 

JAČMEŇ OZIMNÝ – KŔMNY 

TRIUMPH

VYSOKÁ INTENZITA – VYSOKÝ VÝNOS

 • je to 6 radová odroda jačmeňa ozimného
 • vysoká intenzita – vysoký výnos.
 • Vhodná do všetkých výrobných oblastí, v osevnom postupe je možné pestovať ju aj po obilnine
 • Pri vysokej intenzite pestovania je možné použiť nižšiu dávku morforegulátov pre skrátenie stebla
 • Má výborný zdravotný stav
 • Fungicídna ochrana – je treba posúdiť odolnosť odrody a intenzitu infekčného tlaku príslušnej choroby

 

 

JAČMEŇ JARNÝ

Kangoo

Kangoo – Jačmeň jarný

KANGOO

Plastická odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí

 • Odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí, kde dosahuje stabilne vysoké úrody
 • Stredne neskorá odroda s veľmi dobrou odolnosťou proti poliehaniu
 • Vysoká odolnosť proti múčnatke trávovej, rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej
 • Výberová sladovnícka kvalita
 • Po obilnie alebo pri neskorej sejbe je potebné zvýšiť výsevok o 0,5 MKS/ha

 

 

 

Overture

Overture – jačmeň jarný

OVERTURE

Perspektíva pre všetky sladovne

 • Stredne neskorá odroda s vysokou odnožovacou schopnsťou
 • Vhodné do všetkých výrobných oblastí, kde dosahuje vysoký výnos zrna a výnos predného zrna
 • Odroda s výberovou sladovníckou kvalitou
 • Je preferovaná všetkými sladovňami na Slovensku a taktiež v zahraničí
 • Odroda odolná voči múčnatke trávovej, veľmi dobá odolnosť proti rynchospóriovej škvrnitosti a hrdzi jačmennej
 • Odroda s najväčším obsahom extraktu

 

 

PŠENICA JARNÁ

IS DURANEGRA 

Duranegra

Duranegra – pšenica jarná

Nadpriemerná stabilita úrod s vysokým potenciálom

 

 • Stredne skorá krátkosteblová odroda jarnej tvrdej pšenice
 • Vysoký úrodový potenciál
 • Vysoká cestovinárska akosť s dobrou stabilitou
 • Odroda je vhodná na pestovanie v KVO a RVO
 • Odroda potrebuje úrodné pôdy a dobrý vodný režim, vyžaduje dobrú prípravu osivového lôžka a skorý termín sejby
 • Najlpešími predplodinami sú repka ozimná, strukoviny, zemiaky, cukrová repa a kukurica na siláž