Pôvodná valaškaPôvodná valaška je typické Slovenske plemeno oviec.  Spoločnosť Granelam sa venuje aj chovu  a plemenitbe tohto ohrozeného plemena. Je to veľmi skorá a otužilá ovca. Pôvodné valašky boli pôvodne chované na spásanie strmých a ťažko prístupných pasienkov. Majú živý temperament, pevnú konštitúciu a dobrú chodivosť v ťažkom teréne. Pre svoj malý telesný rámec, nízku mliečnu úžitkovosť a nízkej kvality vlny sa dnes chová len ojedinele. Zánikom pastvy na vysoko položených miestach slovenska chov tohto plemena pomaly zanikal.

Spolčnosť má dostatok zvierat a takmer vždy je niekoľko kusov na predaj. Či ide o jarky, bahnice alebo plemenných baranov. (Juráš, Atila, Vašek.. )

 

Spoločnosť Granelam získala viacero ocenení za kolekciu plemenných jariek pôvodnej valašky.

I.Miesto, čestné uznanie – za kolekciu plemenných jariek pôvodnej valašky – Agokomplex 2013

I.Miesto, čestné uznanie – za kolekciu plemenných jariek pôvodnej valašky – Agrokomplex 2014

Zlatý kosák – za kolekciu plemenných jariek Valaška (pôvodná valaška)

 

 

 

Pôvodná valaška - jahňa

Pôvodná valaška - baran

Pôvodná valaška - jahňatá

Pôvodná valaška - Barani

Pôvodná valaška - Barani