Ponuka osívDostali ste sa na stránku osív pšenice ozimnej. Ponúkame vám široký sortiment pšenice ozimnej do rôznych klimatických podmienok s výbornými ukazovateľmi stability, úrodovosti, kalivitatývnymi parametrami a aj odolnosti voči chorobám.

Kvalita osiva je overená dlhoročnými skúsenosťami a garantovaná aj certifikátom kvality STN EN ISO  9001.

Balenie osív: BIG – BAG 500-1000kg    Moridlo: Vitavax 2000, alebo podľa požiadavky.

Veríme, že si zo sortimentu vyberiete odrody vhodné do Vašich prírodných podmienok. Doporučujeme Vám aby ste sa pre včasné zabezpečenie osív pšenice obrátili na naše kontaktné čísla a osoby.

Jozef Jankech 

 

WINTERGOLD Wintergold

OZIMNÁ PŠENICA TVRDÁ S VÝBORNOU KVALITOU

 • je stredne vysoká a veľmi úrodná odroda
 • vynikajúca zimuvzdornosť a výborná suchovzdornosť
 • dobrá odnožovacia schopnosť
 • dosahuje stabilné a vysoké výnosy – HTZ je vysoká až veľmi vysoká
 • zdravotný stav – dobrý až stredne dobrý odolnosť voči – septórii, múčnatke, hrdziam, a dobrá odolnosť proti fuzáriam
 • svojou kvalitou sa radí medzi špičkové potravinárské odrody
 • zrno sklovité s vysokým obsahom bielkovín a mokrého lepku a žltých pigmentov

 

 

 

 

 

GENIUSGenius

PRVOTRIEDNY POMER KVALITY A ÚRODY

 • stredne skorá až poloneskorá odroda, dosahuje veľmi vysoké výnosy pri dosiahnutí najvyššej pekárenskej kvality „E+“
 • ďalšou prednosťou odrody je aj veľmi dobrá mrazuvzdornosť a zimuvzdornosť, dobrý zdravotný stav
 • termín sejby – podľa výrobných oblastí – od polovici septembra do prvého týždňa novembra
 • skorá sejba nie je príliš vhodná
 • vykazuje vysokú toleranciu k rôznym pôdno-klimatickým podmienkam

 

 

 

EVINAEvina

VEĽMI VYSOKÁ OBJEMOVÁ HMOTNOSŤ, VYSOKÝ OBSAH N-LÁTOK

 • odroda s vysokým úrodovým potenciálom
 • prémiová potravinárska kvalita E, veľmi vysoká objemová hmotnosť, vysoký obsah N látok.
 • bezosinatá stredne skorá, plastická odroda vhodná do všetkých výrobných oblastí
 • stredne vysoké rastliny s dobrou odolnosťou voči poliehaniu rastliny veľmi dobre prezimujú
 • vynikajúci zdravotný stav vysoká odolnosť voči fuzariózam v klase, bieloklasosti, septórioze pliev a múčnatke trávovej v klase
 • vysoká odolnosť voči múčnatke trávovej, hrdzi pšeničnej a plevovej
 • stredná odolnosť voči septoriózam na listoch
 • výsevok 3,5-4,5 MKS/ha

 

 

 

LUBICA 

VYSOKÁ KVALITA NA ÚROVNI ŠPALDOVEJ PŠENICE – BEZ POTREBY ODPLEVOVANIA

 • Prvý slovenský kríženec pšenice letnej ozimnejLubica 3
 • neskorá odroda, vysokého vzrastu. Klas má tvar polokyjakovitý, dlhý, riedky
 • PS Lubica má veľmi vysoký obsah dusíkatých látok a lepku. Číslo poklesu má vysoké a stabilné.
 • Odolnosť proti listovým škvrnitostiam, klasovým chorobám, hrdzi pšenicovej múčnatke a fuzáriu
 • Vhodná pre pestovanie vo všetkých výrobných oblastiach.
 • Odporučený výsevok je 4,5 – 5 mil. Klíčivých zŕn na ha – podľa výrobnej oblasti.

 

 

RGT – Rebel (Novinka)Rebel 4

ŠPECIALITA PO OBILNINE

 • poloneskorá odroda na krátkom steble s krásnym dlhým klasom
  zdravá „A“ pšenica pre veľmi vysoké a stabilné úrodyste
 • vynikajúca odolnosť proti poliehaniu
 • klasový typ vysoký počet zŕn v klase
 • vyniká výborným zdravotným stavom – má vynikajúcu odolonosť proti blolamu, múčnatke a hrdziam
 • prednosťou je sejba po kukurici, obilovine a je vhodná aj pre neskorú sejbu
 • výsevok – 3,5 – 4,5 MKS/ ha

 

 

Athlon „E“ (Novinka)

ODBORNÍK NA SUCHO A ĽAHKÉ PÔDY

 • skorá odroda nízkeho vzrastu s excelentným zdravotným stavom
 • stabilné vysoké úrody i v teplejších a studenších oblastiach
 • veľmi vysoký obsah bielkovín a vysoká kvalita lepku
 • má výbornú pekárenskú kvalitu „E“
 • výsevok 4,0- 1,8 MKS/ ha

 

 

SONERGY (Novinka)

NENÁROČNÁ ALE ZAUJÍMAVÁ

 • Je veľmi skorá, osinatá odroda
 • vyznačuje sa veľmi dobrou mrazuvzdornosťou a vysokou odolnosťou voči poliehaniu
 • veľmi dobrý zdravotný stav
 • kvalitatívnymi vlasnosťami sa radí medzi potravinárske „A“
 • výnos odroda tvorí, počtom odnoží
 • sejba v druhej polovine agrotechnického termínu – znáša aj neskorší výsev
 • odporučovaný výsevok – 4,2 – 4,8 MKS