Plemenný chov oviec – Pôvodná valaškaSpoločnosť Granelam sa venuje aj chovu  a plemenitbe oviec a to najmä chovu Pôvodnej Valašky. Toto plemeno predstavuje veľmi skromné a otužilé plemeno. Ovce boli pôvodňe chované na spásanie strmých a tažko prístupných pasienkov. Majú živý temperament, pevnú konštitúciu a dobrú chodivosť v ťažkom teréne. Pre svoj malý telesný rámes, nízku mliečnu úžitkovoť a nízkej kvality vlny sa dnes chová len ojedinele. Zánikom pastvy na vysoko položených miestach slovenska chov tohto plemena pomaly zanikal.

Spoločnosť Granelam získala viacero ocenení za kolekciu plemenných jariek pôvodnej valašky.

I.Miesto, čestné uznanie – za kolekciu plemenných jariek pôvodnej valašky – Agokomplex 2013

I.Miesto, čestné uznanie – za kolekciu plemenných jariek pôvodnej valašky – Agrokomplex 2014

Zlatý kosák – za kolekciu plemenných jariek Valaška (pôvodná valaška)

 

 

 

P1060226    P1070837         IMG_7901  P1070847P1110299